درباره ما

شرکت روشاک بافت

ما سهامداران، مدیران، کارکنان و دانشگران شرکت روشاک بافت متفقاً ارزش های زیر را جهت خلق و آفرینش آینده ای بهتر برای ایجاد شرکتی سرآمد برگزیدیم.

  • توسعه مستمر با تکیه بر خلاقیت و نوآوری در تمامی ابعاد سازمانی در راستای دستیابی به یک شرکت رقابتی موفق و دائما رو به رشد و تعالی با ارزش افزوده مداوم.

  • ارتقای نشاط سازمانی با تاکید بر ارتقای انگیزش و کرامت سرمایه های انسانی، ایجاد فضای کاری سالم ، ایمن، سرشار از احترام، اعتماد و اطمینان و به دور از هرگونه تبعیض، جهت بروز شایسته استعدادهای سازمانی و ارتقای توانمندی های آنان به ویژه با استقرار یک نظام شایسته سالاری کارآمد.

  • مشتری  مداری با تمرکز بر تعاملات زنده و  متقابل در جهت ایجاد رضایت بیشتر در مشتریان با ارتقای کیفیت خدمات ، تولید محصولات متنوع تر ، قیمت مناسب ، تحویل به موقع و افزایش اعتبار  شرکت در نزد آنان.